Et utvalg referanseprosjekter:

 • Nytt rutetilbud og el-busser i Kristiansand, Agder Kollektivtrafikk AS (2017)
 • Ny rutestruktur Lofoten/Vesterålen/Ofoten, Nordland fylkeskommune (2017)
 • Prinsipper for avvikstrafikk, Ruter AS (2017)
 • Strategi for fossilfri spesialtransport, Ruter AS (2017)
 • Bonus/malus-modell i busskontraktene, Skyss (2017)
 • Evaluering av kollektivtrafikken i Skien og Porsgrunn, Statens vegvesen (2017)
 • Trafikkplan Larvik, Vestfold kollektivtrafikk AS (2017)
 • Utredning av ekspressbussrute Arendal – Kristiansand, Agder kollektivtrafikk AS (2017)
 • Behovsanalyse og utviklingsplan for bussanlegg i Oslo og Akershus, Ruter AS (2016)
 • Kollektivstrategi for Agder, Agder Kollektivtrafikk AS (2016)
 • Trafikkplan Bergen, faglig grunnlag, Skyss (2016)
 • Endringer i takst- og sonesystemet, Nordland fylkeskommune (2016)
 • Trafikkplan Tønsberg, Vestfold Kollektivtrafikk AS (2016)
 • Trafikkplan Oslo Indre by, Ruter AS (2015)
 • Kollektivtrafikkens innspill til NTP 2018-2029, NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen (2015)
 • Ruteplanlegging og optimalisering av tilbudet, Opplandstrafikk (2015)
 • Prinsipper for kollektivtrafikkvennlig arealbruksutvikling, Agder Kollektivtrafikk AS (2015)
 • Ruteplaner riksvegferjesamband i forbindelse med anbud, Statens vegvesen (2015).