Espen Martinsen

Daglig leder
+47 900 26 299
espen@strategisk-ruteplan.no

Spisskompetanse innen strategi, trafikkplaner og optimalisering av rutenettverk og driftsopplegg innen kollektivtrafikk, ferje og luftfart. Kompetanse innen miljøstrategi, drivstoffteknologi og nullutslippsløsninger. Forener fagmiljøer med ulike mål, og inntar et helhetsperspektiv som dekker både det strategiske, taktiske og operative nivået innen planlegging. Tidligere erfaring fra Ruter, Norwegian, Analyse & Strategi og Oslo Sporveier.

Beate Paulsrud

Analytiker
+47 924 86 723
beate@strategisk-ruteplan.no

Konverterer store datamengder til strategisk beslutningsgrunnlag. Behersker ulike verktøy innenfor strategisk analyse, endringsledelse og prosessanalyse, og utvikler forbedringstiltak med kunden i fokus. Tidligere erfaring fra Deloitte og Sintef Raufoss Manufacturing. Paulsrud har fullført grunnkurs i kollektivtrafikk (TØI 2018) og prosjekterfaring innen kollektivtrafikk.

Samarbeidspartnere

Sindre Hognestad

MSc Transport
Rambøll

Ruteplanlegger for kollektivtrafikk fra utforming av konsept til daglig drift, innen by-, region- og skoletransport. Behersker ulike ruteplansystemer og utfører spesialiserte transportanalyser. Planlegging av infrastruktur for buss bl.a. fysisk utforming av fremkommelighetstiltak, knutepunkt, terminaler og bussdepot. Tidligere erfaring fra busselskap. Kjører rutebuss på fritiden.

Henrik Berg

Seniorrådgiver
In Versa AS

Økonom med 20 års arbeidserfaring som rådgiver innen utredning, strategi, omstilling og effektivisering. Jobber med transportinfrastruktur og kollektivtrafikk, herunder store omstillings- og utredningsprosjekter, og ofte i grensesnittet mellom fag og politikk. Tidligere Analyse & Strategi AS, Quartz+Co Norge og PA Consulting Group.

Kjetil Vrenne

Seniorrådgiver
Enable Consulting AS

Lang erfaring med analyser av prisendringer, endringer i rabatter, introduksjon av nye billettslag og/eller endringer i takstsoner. Utvikler bonus/malus-modeller i insentivkontrakter mellom oppdragsgiver og operatørselskaper, og gir råd om datainnsamling og måling av kundetilfredshet. Tidligere Implement Consulting Group (MarkUp). Feedback Reserach og AS Oslo Sporveier.

Are Bekkelund

Grafisk designer
M8 Design

Jobber med kommunikasjon og overfører kollektivstrategi visuelt for å gjøre innholdet universelt og enklere å forstå. Tegner trasé- og linjekart som forenkler framstillingen av kollektivtilbudet. Produserer illustrasjoner og presentasjoner, og designer fagrapporter.