Strategisk Ruteplan AS er et konsulentselskap innen samferdsel – med fokus på kollektivtrafikk, ferje og luftfart. Vår spesialkompetanse er:

  • Markedsanalyser og strategi
  • Ruteplanlegging og optimalisering av rutenettverk
  • Miljøvennlige transportløsninger og drivstoffteknologi

Våre kunder er blant de mest toneangivende transportselskapene i landet, og vår ambisjon er å sette de i posisjon til å realisere det grønne skiftet, ved å tilby et mer attraktivt kollektivtilbud i kombinasjon med miljøvennlige løsninger. Innenfor vårt fagområde har vi nasjonalt ledende kompetanse, og vi jobber på langsiktige rammeavtaler med flere av kundene. Vi er ambisiøse, vi ønsker å utvikle faget, derfor foreleser vi på NTNU innen ruteplanlegging og transportøkonomi, og vi ønsker tett relasjon til akademia.

Selskapet ble stiftet i 2013 med kontoradresse Gjøvik, men har kundeportefølje over store deler av landet. Vi holder til i byens mest attraktive kontorlandskap – NT6 – der flere bedrifter har etablert et kompetansemiljø innen innovasjon, teknologi og kommunikasjon, i tett samspill med næringslivet og NTNU.